Serviceavtale for offentlige badeanlegg

Du kan bestille serviceavtale til offentlig badeanlegg. Hva avtalen innebærer, avgjøres ut fra den enkelte kundes behov.

Har du gode nok rutiner på vedlikehold av basseng?

Enten du eier ditt eget svømmebasseng eller drifter et offentlig badeanlegg, er det viktig med regelmessig vedlikehold av bassenget. Du må følge med i alle ledd og ha gode rutiner for å opprettholde god vannkvalitet. Vannkvaliteten påvirkes av både kjemiske og mekaniske forandringer.

Bassengservice – Serviceavtale

Du kan bestille serviceavtale til ditt private svømmebasseng eller til offentlig badeanlegg. Hva avtalen innebærer, avgjøres ut fra den enkelte kundes behov.

Service på offentlig badeanlegg

For offentlige anlegg er servicetilbudet og mengden av utstyr større enn for private anlegg. Omfanget av serviceavtalen tilpasses dine ønsker og behov. Ingen oppdrag er for små eller for store.  Du kan få alt av vanlig vaktmesterarbeid utført, samt service på alt utstyr når det trengs.

Du kan få service hver dag, en gang i uken eller en gang i måneden. Dette kan være langtidsavtaler eller avlastning i forbindelse med personalinnstramminger, sykdom eller ferieavvikling.

Om uhellet er ute, rykker vi ut om kvelden, lørdag eller søndag. Vi strekker oss langt for at dere skal være fornøyde!

Ta kontakt for serviceavtale på ditt offentlige badeanlegg!

Kurs i drift av offentlige badeanlegg

Vil tilbyr også kurs og opplæring i drift av offentlige badeanlegg

Trenger du opplæring for å ta deg av rutinene knyttet til vedlikehold av basseng? Du kan også inngå en serviceavtale, slik at du jevnlig får bassengservice av fagpersoner i Eikeviks.

Ta kontakt for opplæring eller serviceavtale i dag!

Kontakt oss
Send oss en melding

Motta nyheter og tilbud på epost:
OffentligPrivat