Vannkjemi

KRITERIER FOR Å OPPNÅ GOD VANNKVALITET I OFFENTLIGE BAD

Det er viktig å følge med i alle leddene og ha gode rutiner for å oppnå den beste vannkvaliteten. Ved svikt i en eller flere av leddene vil det kunne påvirke vannkvaliteten. Vannkvaliteten er et sammensatt puslespill som vil påvirkes av mange faktorer, både kjemiske- og mekaniske forandringer.

Se også vår nettbutikk med alt av utstyr til basseng, sauna og boblebad/spa!

offentlig vannkjemi utstyr

 

Hvis ikke riktig vedlikeholdt, kan vannet i svømmebassenget få en rekke mikrober, inkludert bakterier og alger, som kan forårsake helseproblemer som øre-, nese- og halsinfeksjoner. En bør sjekke svømmebasseng regelmessig for å være sikker på at vannet er sunt.

En enkel måte å gjøre dette på er å ta en daglig titt inn i bassenget.

Morgenrutiner:

 • Er vannet klart?
 • Kan du se til bunnen av bassenget?
 • Ser vannet noe annerledes ut i forhold til dagen før?
 • Svir det i øynene inne i svømmehallen.
 • Ta vannanalyser av bassengvannet. Sjekk pH, fritt klor, bundet klor nivåer 2-3 ganger daglig. Disse testene bør fortrinnsvis gjøres før første svømmetur av dagen, slik at en kan kontrollere vannkvaliteten ikke har endret seg over natten.

Her finner du en pdf om vannkjemi og vannkvalitet i offentlige badeanlegg.

Kilder til forurensning:

Noen av de ulike kildene til bakterier og mikrober i bassenget kan inneholde:

 • Badene i bassenget – dette er den viktigste kilden til bakteriene og div. fett forurensing.
 • Hygiene fra de badene – gode instrukser til de badende og oppslag i garderober.
 • Rengjøring inne i svømmehallen – mangelfull eller spyling av vaskevann/sepe på gulvet i svømmehallen.
 • Filteranlegget – dårlig filteranlegg eller gammel filtersand.

Vannkvalitet og forurensingskilder

Svømmebasseng vedlikehold:

I henhold til plansjen under har vi en rekke punkter, og alle vil ha sin påvirkning på vannkvaliteten i større eller mindre grad.

Det er seks nøkkel faktorer for å opprettholde god vannkvalitet i svømmebassenget:

 • Filtrering og sirkulasjon
 • Klorering
 • pH-nivå
 • Total alkalitet (TA)
 • Kalsium hardhet
 • Vedlikehold

Kriterier for god vannkvalitet

Kontakt oss
Send oss en melding

Motta nyheter og tilbud på epost:
OffentligPrivat